بیوگرافی فوق العاده جذاب و خواندنی استاد علی کرباسی در سال ۲۰۱۹
0
استاد علی کرباسی نقاش و مینیاتوریست

بنام خداوند هنر آفرین بزرگ پروردگاری که هنرمندانه آفرید و هنرمندانه بر آن حکومت کرد…


چهارده ساله بودم و در کلاس دوم دبیرستان مشغول درس خواندن بودم، بوی کاغذ را دوست داشتم و با آبرنگ و قلمو عجین بودم. عشق نقاشی تمام وجودم را پر کرده بود به طوری که درس را رها کردم و نزد استادی بزرگوار مشغول فراگرفتن هنر نقاشی شدم و شب ها مشغول درس خواندن شدم. حدود ۵ تا ۶ سال به کار تذهیب، میناکاری ،نقاشی روی چرم، آبرنگ سازی، نقاشی روی چینی و نهایتا هنر مینیاتور پرداختم. روزها گذشت و من عاشقانه همه سختیها را تحمل کردم تا بتوانم روزی به خواسته ها و آرمانهای زندگیم که همانا پیشرفت در هنر نقاشی بود برسم. باید بگویم از استادم نه تنها هنر نقاشی بلکه درس زندگی و بسیاری از هنرهایی که در وجود یک انسان برای زندگی کردن بود را یاد گرفتم. در آخر با ازدواج با دخترش داماد استادم شدم و اکنون صاحب یک پسر و دو دختر هستم و باز هم آرزو دارم خیلی بیشتر و بیشتر در کارم پیشرفت کنم چون میدانم هنر پایانی ندارد و برای اینکار بسیار محتاج دعای خیر شما هستم.

استاد علی کرباسی نقاش و مینیاتوریست
استاد علی کرباسی نقاش و مینیاتور فوق العاده هنرمند و ماهر ایران زمین

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X